Stránky jedné optimistky

Vítejte

Na těchto stránkách najdete všechno, co mě nějakým způsobem oslovuje, těší a baví. Snad se budete bavit i vy.

KDO CHCE PŘINÉST LIDEM RADOST,

MUSÍ JI MÍT SÁM.

KDO CHCE VNÉST DO SVĚTA TEPLO,

MUSÍ MÍT V SOBĚ OHEŇ.

KDO CHCE LIDEM POMÁHAT,

MUSÍ BÝT PLNÝ LÁSKY.

KDO CHCE ŠÍŘIT NA ZEMI POKOJ,

MUSÍ MÍT POKOJ VE SVÉM SRDCI.

 

 

OPTIMISTÉ  ŽIJÍ  DÉLE...

 

protože očekávají jen to nejlepší

protože věří ve štěstí

protože jsou ochotni se změnit

protože si osvojili dobré návyky a postoje

protože uskutečňují svoje přání

protože jsou plni sebedůvěry

protože věří v dobro

protože přijímají dobré i zlé

protože prožívají události vědomě

protože se napňují radostí

protože mají v duši klid a mír

protože vždy dokáží najít východisko

protože žijí, jak chtějí

protože neznají nepřekonatelné překážky

protože jsou svobodní

protože nalézají nová řešení

protože znají svou cenu

protože vidí sebe samé takovými, jací jsou

protože mají rádi sami sebe

protože nejsou lehce zranitelní

protože zužitkovávají svoje zkušenosti

protože jsou plní života

protože umějí využít čas

protože dokáží čekat

protože zůstávají bdělí

protože nejsou úzkoprsí

protože si nedělají vážné starosti

protože myslí pozitivně

protože dokáží odolávat krizím

protože mají smysl pro humor

protože mají vlastní hlavu

protože umějí říct ne!

protože umějí říct já!

protože se líbí sami sobě

protože rozumějí signálům svého těla

protože neusilují o harmonii za každou cenu

protože dokáží usměrnit svoje city

protože znají svoje síly

protože mají svoji trucovnu

protože se dovedou smát

protože si umějí poplakat

protože přiznají svoje slabosti a chyby

protože umějí řešení problémů odložit

protože se dokáží vzdát věcí a vztahů

protože umějí být vděční

protože jsou hodni úcty

protože si nechají pomoci

protože jsou ochotni nechat se překvapit

protože jsou snílci

protože neohýbají páteř

protože neprojevují falešnou skromnost

protože dokáží učinit první vstřícný krok

protože se dokáží zkoncentrovat

protože dokáží oddělit zrno od plev

protože se dokáží nadchnout

 

 

Proč pořád naříkat, jak je ten svět kolem nás zlý a ošklivý ? My sami máme možnost ho zlepšit nějakou maličkostí, drobností...101 maličkostí, které nás nic nestojí  1. Usměj se.

  2. Nabídni k dispozici své rameno, o které je možno se opřít.

  3. Poplácej někoho po zádech.

  4. Vždycky poděkuj

  5. Vlep nečekanou pusu

  6. ... nebo někoho vřele obejmi.

  7. Pověz: "Vypadáte úžasně!" A mysli to doopravdy

  8. Namasíruj něčí bolavá záda.

  9. Pískej si, když je ti smutno.

 10. Pošli svému starému učiteli nebo učitelce pohlednici s poděkováním.

 11. Pozdrav: "Dobré jitro," i když to na ně nevypadá.

 12. Pošli starému příteli nečekaně dopis, aby věděl, že na něj myslíš.

 13. Nečekaně někomu zavolej.

 14. Umyj nádobí, i když na tobě dnes není řada.

 15. Jdi vysypat odpadkový koš, i když na tobě není řada.

 16. Spolkni nevychovanou poznámku.

 17. Pošli "jednominutové vyznání lásky"

 18. Zahaj něčí den tím, že mu povíš vtip nebo nějakou legraci.

 19. Uvař v kanceláři kávu, třeba své sekretářce.

 20. Sbírej pracovní nabídky pro někoho, kdo shání zaměstnání.

 21. Napiš povzbudivý dopis vydavateli.

 22. Vyveď babičku a dědečka na oběd.

 23. Pošli pohlednici: "Myslím na Tebe".

 24. Usměj se na chlapíka, který inkasuje parkovací poplatek.

 25. Plať své účty včas.

 26. Daruj své obnošené oblečení osobě, která je upotřebí.

 27. Předávej dál dobré zprávy, nepředávej drby.

 28. Řekni někomu něco pěkného.

 29. Půjč svou oblíbenou knihu. Nepospíchej na její vrácení.

 30 Vrať příteli jeho oblíbenou knihu.

 31. Zahraj si s malým dítětem na schovávanou.

 32. Místo abys jen radil, pomoz problém vyřešit.

 33. Přines do práce krabičku domácího cukroví.

 34. Zajdi na návštěvu za starší osobou upoutanou na lůžko.

 35. Zasměj se i přihlouplému vtipu.

 36. Řekni své partnerce, že dnes vypadá překrásně.

 37. Zanes snídani do postele, a pak všechno ukliď.

 38. Překvap mámu s tátou tím, že doma uklidíš.

 39. Svěřuj se s tím, co se ti zdálo.

 40. Choď se svým partnerem na pravidelné procházky.

 41. Respektuj tajemství.

 42. Snaž se porozumět dospívajícímu stvoření. Zkoušej to stále znova a znova. 

 43. Pusť někoho ve frontě před sebe.

 44. Všimni si, když někdo něco "udělá správně", a řekni mu: "To bylo fantastické!"

 45. Nezapomeń říkat "prosím".

 46. Řekni "ano" , i když se ti chtělo říct "ne".

 47. Vysvětluj trpělivě.

 48. Mluv pravdu, ale říkej ji laskavě a taktně.

 49. Dodej odvahy smutnému člověku.

 50. Snaž se kolem sebe šířit trochu pohody.

 51. Učiň anonymně dobrý skutek.

 52. Schovej někoho pod svůj deštník.

 53. Zastrč pod cizí stěrač žertovný vzkaz.

 54. Přicvakni na ledničku vyznání lásky.

 55. Věnuj někomu kytku ze své zahrady.

 56. Vychutnávej nádherný západ slunce s někým, koho máš rád.

 57. Vyslov "miluji tě" jako první. A pak to říkej dostatečně často.

 58. Vypravuj něco zábavného tomu, kdo potřebuje zvednout náladu.

 59. Oprosti se od závisti a zášti.

 60. Podněcuj mládež, aby se snažila dosáhnout toho nejlepšího.

 61. Poděl se o zkušenost a nabídni naději.

 62. Najdi si čas. Ale ovšem, že to dokážeš. Jen na to musíš jít trochu jinak.

 63. Všechno si důkladně promysli.

 64. Naslouchej.

 65. Rozmysli si, kolik toho žádáš po druhých. A trochu z toho slev.

 66. Rozjasni svou tvář. Snaž se na každé situaci najít její směšnou stránku.

 67. Když máš pocit, že jsi zralý na vybuchnutí, dopřej si klidnou procházku.

 68. Buď přítelem.

 69. Buď optimistou.

 70. Naváhej projevit vděčnost.

 71. Přečti někomu něco povznášejícího.

 72. Dělej to, čeho si vážíš, a važ si toho, co děláš.

 73. Když uvidíš na chodníku něco, co někdo odhodil, raději to seber, než bys po tom šlapal.

 74. Buď upřímný.

 75. Vol si přímou cestu.

 76. Nikdy nepromeškej příležitost chovat se laskyplně k lidem, které máš rád.

 77. Za letní noci si najdi příležitost, abyste se s milovanou osobou k sobě přitulili, lehli si do trávy

        a hleděli na hvězdy.

 78. Hleď, abys na určitém člověku našel každodenně něco krásného.

 79. Vezmi někoho na vycházku s překvapením.

 80. Požádej někdy kamaráda o pomoc, i když ji nutně nepotřebuješ.

 81. V knihovně se chovej tiše.

 82. Pomoz člověku, který potřebuje vyměnit pneumatiku.

 83. Povídej dětem před usnutím pohádku, nebo je požádej, aby nějakou pověděly tobě.

 84. Poděl se o vitamin C.

 85. Daruj bezdomovci přikrývku.

 86. Pošli někomu báseň.

 87. Daruj svému poštovnímu doručovateli malou pozornost.

 88. Upozorňuj ty, které máš rád, na krásu a zázrak přírody.

 89. Odpouštěj svým bližním, když se mýlí.

 90. Odpouštěj i sobě své četné omyly.

 91. Pozvi někoho do cirkusu.

 92. Při parkování zaber jen jedno místo.

 93. Ber v úvahu i odlišný názor.

 94. Při golfu nech svého partnera vyhrát.

 95. Odpouštěj starou nevraživost.

 96. Popovídej si s osamělým dítětem.

 97. Zasměj se i "fousatému" vtipu.

 98. Vezmi děti na hřiště.

 99. Buď pro své přátele "jedno oko a jedno ucho".

100. Objednej k jídlu víno, které má rád tvůj partner.

101. Odolej nutkání být vůči někomu kritický.

 

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments