Stránky jedné optimistky

DětiMatčina láska je jako kruh, nemá začátku a nemá konce. Směřuje stále vpřed a s ní se kruh rozpíná a obklopuje každého, kdo se ocitne v jeho blízkosti. Zahalí nás jako ranní mlha, zahřeje jako polední slunce a přikryje jako pokrývka z večerních hvězd. Láska matky je jako kruh, nemá začátku a nemá konce.

 

                                                                                         Art Urban

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments