Stránky jedné optimistky

Děti


Když jsi byl malý a já vedle tebe spala,

sotva ses trochu odkopal,

peřinkou jsem tě zakrývala,

aby ti bylo teplo a aby ses míň bál.

Teď, když už jsi mi vyrostl

a jsi ode mě tolik vzdálen,

jen dlaně sepnu v prosbách o milost

a modlitbou tě ochráním. Amen...

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments