Stránky jedné optimistky

Děti

Bylo jednou jedno dítě připraveno, že se narodí.

Jednoho dne se to dítě ptalo Boha: "Slyšelo jsem, že mě už zítra posíláš na Zemi? Ale jak tam budu žít, když jsem tak maličký a slabý?"


Bůh odpověděl: "Mezi mnohými anděly vybral jsem jednoho pro tebe. Bude tě čekat a starat se o tebe."


"Ale," ptá se dítě, "tady v nebi nic nedělám, jenom si zpívám a směji se. To je to co potřebuji, abych bylo šťastné."


Bůh řekl: "Tvůj anděl ti bude zpívat každý den. A budeš cítit lásku svého anděla a budeš šťastné."


A dítě odpovědělo: "Jak budu rozumět, co lidé říkají, když nemluvím jejich jazykem ?"


"Jednoduše, " odpověděl Bůh, "tvůj anděl ti bude povídat ta nejlepší a nejsladší slova, které jsi ještě nikdy neslyšel a s velkou trpělivostí a pozorností tě tvůj anděl naučí mluvit."


Dítě pohlédlo na Boha a řeklo: "A co mám dělat, když budu chtít mluvit s Tebou ?"


Bůh se na dítě usmál a řekl: "Tvůj anděl ti spojí ručičky a naučí tě, jak se prosí."


Dítě promluvilo: "Slyšelo jsem, že na Zemi jsou zlí lidé ... kdo mě ochrání ?"


A Bůh objal dítě a pravil : "Tvůj anděl tě bude bránit i za cenu vlastního života."


Dítě smutně proneslo: "Ale nikdy už Tě neuvidím."


Bůh řekl: "Tvůj anděl ti vždycky bude vyprávět o mně a naučí tě způsobu, aby ses mi přiblížilo, i když já budu vždycky s tebou."


V té chvíli zavládl klid v nebi, ale už byly slyšet hlasy Země.


Dítě se ještě v rychlosti něžně zeptalo: "Bože, když už teď musím jít, řekni mi alespoň jméno mého anděla."


Bůh odpověděl: "Jméno tvého anděla není vůbec důležité. Ty mu budeš říkat MÁMA.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments