Stránky jedné optimistky

Děti

V čem žijí vaše děti ?

Jestliže děti žijí obklopeny kritikou, naučí se odsuzovat.

Jestliže děti žijí obklopeny nepřátelstvím, naučí se bojovat.

Jestliže sěti žijí obklopeny strachem, naučí se být bázlivé.

Jestliže děti žijí obklopeny lítostí, naučí se litovat sami sebe.

Jestliže děti žijí obklopeny zesměšňováním, naučí se být stydlivé.

Jestliže děti žijí obklopeny žárlivostí, naučí se, co je to závist.

Jestliže dětí žijí obklopeny zahanbováním, naučí se cítit se vinny.

Jestliže děti žijí obklopeny tolerancí, naučí se být trpělivé.

Jestliže děti žijí obklopeny podporou, naučí se mít důvěru...

 

                                                     V čem žijí vaše děti?

 

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments