Stránky jedné optimistky

Html - aneb...

KRUHOVÉ PŘECHODY

 

<meta http-equiv="Page-Exit" content="RevealTrans(Duration=4,Transition=3)">
<meta http-equiv="Page-Enter" content="RevealTrans(Duration=4,Transition=3)">

 


Tento kód se vloží do "nastavení" stránek nebo blogu.
 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments