Stránky jedné optimistky

Html - aneb...

ODKAZ V TEXTU

Pokud chcete odkazovat na nějaké stránky přímo v textu například slovem ZDE, potom kód je:

 <a href="adresa stránek">ZDE</a> 

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments