Stránky jedné optimistky

Html - aneb...

TEXT BĚŽÍCÍ VE SPODNÍ LIŠTĚ

Do "nastavení" stránek vložíte tento kód:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!--

    // CHANGE THESE TO ALTER THE SCROLL SPEED

    ScrollSpeed = 150;  // milliseconds between scrolls

    ScrollChars = 1;    // chars scrolled per time period

    function SetupTicker() {

    // add space to the left of the message

    msg = "        .  .  .          ";

    // PUT YOUR MESSAGE HERE, USE += TO ADD THEM TOGETHER

    msg += " Vítám Vás na svých stránkách.    Jsem ráda,že jste tady.    Dobře se bavte!   Už vás tady bylo   *38 000*   !!     Díky za vaši přízeň a zase někdy příjďte !    Vaše   OPTIMISTKA ";

   
 // this starts the ticker

    RunTicker();

    }

    function RunTicker() {

    window.setTimeout('RunTicker()',ScrollSpeed);

    window.status = msg;

    msg = msg.substring(ScrollChars) + msg.substring(0,ScrollChars);

    }

    // Start the ticker code

    SetupTicker();

<!-- end -->

</SCRIPT>Pro lepší přehlednost jsem v kódu ponechala vlastní text. Vy si tam samozřejmě vložíte vlastní.
 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments