Stránky jedné optimistky

Klavír a hudba

ANDANTE

 


Na černých klávesách se choulí zimomřivě

Při svitu měsíce

Jenž dělá síťku zlaté hřívě

Tvá pravice


 

Má lásko, moje čekání, má touho

Hra umlká

Jak dlouho trvá, jak už dlouho trvá

Ta pomlka !


 

Mé rty se sklánějí k té ruce spící

                                                    Toť bílý pták

                                                    Já hladím tuto malou holubici

                                                    Nelíbám však

 


                                                    Mé rty se dotkly bílých chladných kláves

                                                    Tvých horkých úst

                                                    Tvé zorničky v nichž vidím zhášet náves

                                                    A stromy růst


 

                                                    Mě přitahují jako vodní kola

                                                    Tam nad vírem

                                                    Já klesám ke dnu, ty se vznášíš zdola

                                                    I s vesmírem.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments