Stránky jedné optimistky

Láska 2

 

 Láska je  shovívavá, dobrosrdečná, láska nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, má zármutek, když se děje něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. Všecko omlouvá, všemu věří, nikdy nad nikým nezoufá, všecko vydrží.

Láska nikdy nepřestává.

Třináct rad pro zlomené srdce
Žádný muž či žena není hoden/hodna tvých slz a ten/ta co je, tě nerozpláče.

To, že tě někdo nemiluje tak jak bys ty chtěl, neznamená, že tě nemiluje jak nejvíc umí.

Opravdový přítel je ten, kdo ti nabídne ruku a dotkne se tvého srdce.

Nejhorší způsob někoho propásnout je sedět hned vedle něho a vědět, že ho nemůžeme mít.

Nikdy se nemrač i když jsi smutný, protože nikdy nevíš, kdo se může zamilovat do tvého úsměvu.

Světu jsi možná jen jednou osobou, ale jedné osobě můžeš být celým světem.

Neztrácej čas s mužem/ženou, jež není ochoten/ochotna ztrácet čas s tebou.

Možná Bůh chce, abychom poznali pár nesprávných lidí, než potkáme toho pravého/tu pravou, abychom, až je konečně potkáme, věděli, že máme být vděční.

Neplač, protože to skončilo; bud rád, že se to stalo.

Vždy se najdou lidé, kteří ti ublíží, ale ty nesmíš přestat věřit; jen musíš být víc opatrný, komu uvěříš příště.

Staň se lepším člověkem, poznej sám sebe a buď si jist tím, kým jsi, než zkusíš a poznáš někoho jiného a budeš očekávat, že on/ona pozná tebe.

Nepřežeň to se snahou; to nejlepší nás potkává, když to nejméně očekáváme.

Pamatuj: cokoli se stane, stane se z nějakého důvodu.

Příběh o lásce


Bylo nebylo, před dlouhou, dlouhou dobou existoval jeden ostrov, na kterém žily všechny pocity a vlastnosti člověka: bohatství, pýcha, smutek, dobrá nálada, vědění... a kromě ostatních různých pocitů i láska. Jednoho dne se pocity dozvěděly, že se ostrov potápí. Každý si tedy postavil svou loď a odplouval z ostrova pryč. Jen láska chtěla čekat do poslední chvíle, ale ještě než se ostrov potopil, prosila o pomoc.

Na luxusní lodi plulo kolem lásky bohatství. Zeptala se:
„Bohatství, můžeš mě vzít s sebou?“
„Ne, nemůžu, lásko. Mám na své lodi mnoho zlata a stříbra. Tady pro tebe není místo.“

Tak se láska zeptala pýchy, která projížděla kolem na přenádherné lodi:
„Pýcho, můžeš mě vzít s sebou?“
„Já tě, lásko, nemůžu vzít,“ odpověděla pýcha, „tady je všechno perfektní. Mohla bys poškodit mou loď.“

Láska se tedy zeptala smutku, který jel kolem:
„Smutku, prosím, vezmi mě s sebou!“
„Ach lásko,“ řekl smutek, „já jsem tak smutný, že musím zůstat sám.“

Také dobrá nálada projela kolem lásky, ale byla tak spokojená, že ani neslyšela, že na ni láska volá.

Najednou řekl nějaký hlas:
Pojď, lásko, já tě s sebou vezmu.“ Byl to nějaký stařec. Láska byla tak vděčná a šťastná, že se zapomněla zeptat na starcovo jméno. Když přijeli na pevninu, stařec odešel.

Láska si uvědomila, že mu hodně dluží a zeptala se vědění:
„Vědění, můžeš mi říct, kdo mi pomohl?“
„To byl čas!“ odpovědělo vědění.
„Čas? A proč mi pomohl čas?“ zeptala se láska. A vědění odpovědělo:

„Protože jen čas ví, jak důležitá je v životě láska...“

Co je to láska

(očima dětí)
Když dostala moje babička artritídu, nemohla se ohnout a namalovat si nehty na nohách. A tak jí je potom pořád maloval děda,i kdyz později taky dostal artritídu.

/Rebeca, 8 let/


Když vás někdo miluje, vyslovuje vase jméno jiným způsobem. Víte, ze vase jméno je v jeho puse v bezpečí.

/Billy, 7 let/Láska je, když se dívka navoní voňavkou a chlapec si dá na sebe vodu po holení. Potom jdou spolu ven a navzájem si vonějí.
/Carl, 5 let/


Láska je, když se jdeš s někým najíst a dáš mu potom
většinu svých hranolek bez toho, aby jsi chtěl jeho.
/Chrissy, 6 let/


Láska je, když máma udělá kávu pro tátu a trochu z ní odpije, aby zjistila, jestli je dobrá.
/Andy, 7 let/


Láska je, když řekneš chlapci, ze máš ráda jeho tričko a
on ho potom nosí každý den.
/Noelle, 7 let/


Když se mají dva rádi, zůstanou spolu i když je z nich
babička a dědeček. I přes to, ze se znají tak dobře.
/Claire, 5 let/


Láska je, když máma vidí tátu spoceného a smradlavého a i
tak si myslí, ze je krásnější nez Brad Pitt.
 /Chris, 8 let/


Láska je, když máma vidí tátu nebo mě na záchodě a nemyslí
si, že je to hnusný.
/Mark, 6 let/

 

   
POHLED

Skryj přede mnou svůj zrak, v němž vidím smutnou duši,

mdlá záře očí tvých mi rozum poplést chce;

tvůj pohled opíjí, srdce v něm lásku tuší,

já nešťastná, - ten třpyt je jedem pro srdce.


                               Když oči pozvedneš, pod víčky chvějícími

                               se nebe otevře a na mne usměje;

                               září v nich paprsky a zlaté hvězdy s nimi

                               jež prosvítí mou noc, když plna pláče je.


                               Má bolest odlétne a duše okouzlená

                               jde za tím zářením. Mne neoslepí svit.

                               Bez tvého pohledu můj život ceny nemá

                               hleď na mě, věčně hleď, nemohu odejít.

Říká se, že čas je nepřítelem lásky.

Není to pravda.

Čas jen stírá nátěr;

Tak jen mizí neupřímný žal, vymyšlené vášně.

Pravé city však trvají.


G. E. Erenberg


O  TOBĚ


František Branislav


O tobě krásnou báseň chtěl jsem psát,

dát z křišťálu ti malé zrcadlo.

Na papír, přichystaný tolik neděl,

dnes ráno jarní slunce dopadlo.

Víc krásnějšího bych ti nepověděl. K paprskům připsal jsem jen:

Mám tě rád.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments