Stránky jedné optimistky

Láska 2

Říká se, že čas je nepřítelem lásky.

Není to pravda.

Čas jen stírá nátěr;

Tak jen mizí neupřímný žal, vymyšlené vášně.

Pravé city však trvají.


G. E. Erenberg

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments