Stránky jedné optimistky

Láska

Život je píseň - zpívej ji.

Život je hra - hrej ji.

Život je boj - přijmi jej.

Život je sen - uskutečni ho.

Život je oběť - nabídni ji.

Život je láska - užívej si ji.

 

                                                           Sai Baba

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments