Stránky jedné optimistky

Láska

Láska znamená:

budovat - ne ničit,

spojovat - ne rozdělovat,

darovat - ne chtít vlastnit,

odpouštět - ne vyčítat,

chápat - ne odsuzovat,

zastavit se - ne spěchat,

dávat - ne brát,

důvěřovat - ne podezírat,

být laskavý - ne se odvracet,

rozdělit se - ne uchvacovat,

přijímat - ne odmítat,

                                        naslouchat - ne poučovat,

                                        doufat - nenaříkat,

                                        věřit - ne pochybovat.

 

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments