Stránky jedné optimistky

Láska

 VŠEDNÍ  UDÁLOST


Nejdříve jsme si byli cizí

a teď jsme si zase cizi.

O trochu víc, o hodně hůř.

Potkáváme se v paměti kde se

neuklízí.

A už si nejsme víc nežli jmeno,

které skrze nás proniklo jako nůž.

Nechceme vzpomínat.

Neumíme zapomenout.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments