Stránky jedné optimistky

Láska
Řekli o lásce ...

 

 Comte:   Milovat se a zachovat si při tom všech pět smyslů pohromadě přesahuje schopnosti

                 jedince.

 Diderot: Láska ubírá ducha těm, kdo ho mají a dodává ho těm, kteří ho nemají.

 Epiktetos: Ten, kdo nemiluje, nemá vědět, že je někým milován.

 Goethe: Lépe být smutný s láskou než veselý bez ní.

 Götz: Nevím, je-li láska štěstí; v každém případě však je to nejpůvabnější neštěstí, jež nás vůbec

            mohlo potkat.

 Gruzínské přísloví : Lásku a kašel neutajíš.

 Hemingway : A jestli jsi miloval někdy ženu nebo zemi, prožil jsi výjimečné štěstí, a umřeš-li

                         potom, to už není důležité.

 Homér: Člověk se nasytí všeho, i lásky.

 Ovidius: V lásce se snáze dobereš konce než míry.

 Ovidius: Láska je druh války.

 Pitigrilli: Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekárně.

 E. M. Remarque: Ženám láska oči otevírá, mužům zavírá

 Shakespeare: Čím víc ji dávám, tím víc ji mám.

 Stendhal: Láska je líbezný květ, ale je třeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné

                   propasti.

 Stendhal : Od té chvíle, co miluje, nevidí ani nejmoudřejší žádnou věc tak, jak opravdu vypadá.

 Tolstoj : Láska začíná tím, že se člověk cítí být osamocený, a končí tím, že člověk po tom touží.

 L. da Vinci: Velká láska se rodí z velkého poznání toho, co milujeme. Co neznáš, to nemůžeš

                      milovat - leda chudě.


 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments