Stránky jedné optimistky

Láska


Potřebujeme čtyři objetí denně,

abychom přežili. Potřebujeme

osm objetí denně, abychom

vydrželi. A dvanáct objetí denně

potřebujeme, abchom rostli.


Virginia Satirová

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments