Stránky jedné optimistky

Modlitby, víra, myšlenky

2.

 

Fragment věčného lidského hlasu

Stoupat v neschůdném

cílit v bezcílném

doufat v zoufalém

milovat v nemilosrdném

tvořit v nestvůrném

věřit v nevěrném

něco v nicoucím

někdo v nijakém

vracet nenávratné

překročit nepřekročitelné

přestát co je k nepřestání

mluvit v nemluvném

křičet v bezhlesém

zkoumat nevýzkumné

obsáhnout neobsáhlé

smířit nesmiřitelné

zbádat nezbadatelné

soucítit v nesoucitném

neohrožený v hrůzném

plout v nesplavném

prahnout ve vyprahlém

mlčet ve vykřičeném

strpět strádání

přečkat čekání

unést utrpení

slavit v zavilém

laskat v nelítostném

začínat v skončeném

chápat nepochopitelné

odpouštět neodpustitelné

promíjet neprominutelné

milovat ...

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments