Stránky jedné optimistky

Modlitby, víra, myšlenky

21.

 


Už v dětství a mládí

tomu tak bylo:

já jsem Tě vždycky milovala.

Jenomže jsem za Tebou

jezdila oklikami,

s kolotočem a cirkusem,

zastavujíc se v každé hospodě,

tančíc s klauny,

vedouc marné řeči

zpívajíc v cigaretovém kouři

milostné písně

a chtějíc uchvátit do náruče

celý svět

a ještě Tebe.

 

Jenže někde jsem se musela přepočítat.

Někde jsem musela v tom hluku přeslechnout

Tvůj hlas.

 

Za čas mě přestal těšit

cirkus i kolotoč i klauni

a já jsem přestala těšit je.

Bez žalu jsme se rozloučili.

Jsem zase sama.

Ale, kde jsi, Pane, Ty ?

 

Pěšky a potichu

bolestně měříc ztracený čas

hledám Tvé šlépěje.

 

Bože můj, Bože můj, dovol mi najít cestu

a dojít.

 

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments