Stránky jedné optimistky

Modlitby, víra, myšlenky

24.

MODLITBA  VE  STÁŘÍ


Pane, Ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý.

Chraň mě před doměnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říct.

Zbav mě velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých.

Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych přitom nevrtal a neporučníkoval.

Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat, ale Ty, Pane, víš, že bych si rád udržel pár svých přátel.

Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť hovořit o nich roste rok od roku.

Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci, ale nauč mě trpělivě je snášet.

Také se neodvažuji prosit o lepší paměť - ale jen o trochu větší skromnost a menší jistotu, když se má paměť neshoduje s jejich pamětí.

Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět se mýlit.

Drž mě, abych byl, jak jen možno, laskavý.

Starý morous je korunní dílo ďáblovo.

Nauč mě v jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také o nich dovedl zmínit.

Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale Tobě, Pane, to říkám - bojím se stáří.

Je mi tak, jako bych se musel rozloučit, nemohu zastavit čas. Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím o bývalou krásu.

Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými. Teď cítím a uznávám,

                                        že již toho nejsem schopen. Byl bych směšný, kdybych se

                                        o to pokoušel.

                                        Ale Ty, Pane, říkáš: "Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla

                                        jako orlovi."

                                        Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej Ty řídíš.

                                        Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako

                                        odcházející, ale jako vděčný a připravený ke všemu, k čemu

                                        mě Ty ještě povoláš.

                                        A k tomu mi dej všechnu sílu srdce.

                                        Amen.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments