Stránky jedné optimistky

Modlitby, víra, myšlenky

25.

 

Modlitba sv. Františka z Assisi


Pane, učiň mě nositelem svého pokoje,

abych mohl vnést lásku tam, kde je nenávist,

smíření tam, kde je blud,

jistotu tam, kde ja malomyslnost,

světlo tam, kde panuje stín,

radost, kde je smutek.


Pane, učiň, abych toužil více potěšovat,

než být potěšován,

více chápat, než být chápán,

více milovat, než být milován,

neboť, když na sebe zapomínáme,

   nalezneme se   

 když odpouštíme, je nám odpuštěno,

  a když umíráme, procitáme do

 života věčného.


Amen

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments