Stránky jedné optimistky

Modlitby, víra, myšlenky

26.

        MODLITBA  MATKY

        Pro nezamhouřené noci
        dej mi, Pane, sílu

        pro uspěchaná rána
        dej mi, Pane, trpělivost

        pro stále stejné dny
        dej mi, Pane, vděčnost

        pro mé ukřičené děti
        dej mi, Pane, radost

        pro mého unaveného muže
        dej mi, Pane, lásku 

                                                            a pro mé sobecké srdce
                                                            dej mi, prosím, pokoru

                                                            ať smím být
                                                            tvým nástrojem pokoje.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments