Stránky jedné optimistky

Modlitby, víra, myšlenky

31.

Jakým jménem tě mám vzývat,

tebe, jenž jsi nade všemi jmény?

 

Jaké jméno mám dát tobě,

jenž jsi „nadevším“?

Jakým hymnem vyzpívat mohu tvou chválu,

jakými slovy o tobě mluvit?

 

Žádná mysl nemůže proniknout do tvého tajemství,

žádný rozum tě nepochopí.

 

Z tebe pochází veškerá řeč,

ale ty jsi nade všemi slovy.

V tobě počíná veškeré myšlení,

ale ty jsi nad všemi myšlenkami.

 

Celé tvé stvoření k tobě volá,

to němé i to mluvou obdařené.

                                                        Všechno, ať vědomé či nevědomé,

                                                            spojuje se k tvé oslavě.

 

                                                       Ty stojíš na konci každé touhy

                                                       i nad mlčenlivým usilováním.

                                                      Jsi koncem všech vzdechů svého stvoření.

                                                     Všichni, kdo znají tvůj svět,

                                                    sjednocují se ve zpěvu tvé chvály.

 

                                                      Jsi obé - vše a nic.

                                                      nejsi část, ani celek.

                                                       Všechna jména jsou ti dávána,

                                                       a přece tě nikdo neobsáhne.

                                                       Jakým jménem tě mám vzývat,

                                                       tebe, jenž jsi nade všemi jmény?

 

                                                                     (Řehoř Nysský)

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments