Stránky jedné optimistky

Modlitby, víra, myšlenky

35.


Z naděje se radujte,

v soužení buďte trpěliví

a v modlitbách vytrvalí.Římanům  12,12


 

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments