Stránky jedné optimistky

Modlitby, víra, myšlenky

36.

Christus elegit te, gaude.
Munus tuum grave, aude.
Magna vinea, labora.
Labor ne sit frustra, ora.

Kristus si tě vybral, raduj se.
Tvůj úkol je těžký, měj odvahu.
Vinice (Boží) je velká, pracuj.
Aby práce nebyla zbytečná, modli se.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments