Stránky jedné optimistky

Modlitby, víra, myšlenky

37.

Neprosím o zázrak - Pane, nýbrž o sílu pro všední den. Nauč mne umění
malých kroků. Učiň mne důvtipným a vynalézavým, učiň mne jistým, abych
si uměl správně rozdělit čas. Daruj mi jemný postřeh, abych pochopil,
co je prvořadé a co druhořadé. Prosím o sílu pro kázeň a míru, abych
životem jen neproklouzával, ale abych si běh dne rozumně rozdělil,
abych si všiml záblesků světla a výšin a abych si alespoň tu a tam
našel čas pro kulturní prožitek. Dej mi poznat, že blouznění, ať o
minulosti nebo budoucnosti, nepomáhá dál. Pomoz mi, abych to nejbližší
činil co nejlépe a nynější chvíli poznal jako nejdůležitější.

Ochraň mne před naivní vírou, že v životě musí jít všechno hladce.
Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, porážky, neúspěchy a zvraty
jsou samozřejmým doplňkem života, kterým rosteme zrajeme.

Připomeň mi, že srdce často stávkuje proti rozumu. Pošli mi v pravou
chvíli někoho, kdo má odvahu říci mi pravdu v lásce. Dej mi denní chléb
pro tělo a duši, projev tvé lásky, přátelskou ozvěnu a alespoň občas
prožitek, že mne někdo potřebuje.

Vím, že se mnohé problémy vyřeší tím, že se nic nedělá, dej mi abych
uměl čekat. Chtěl bych také tebe a jiné nechat vymluvit. Nejdůležitější
věci si člověk neříká sám sobě, jsou mu řečeny.

Víš jak velice potřebujeme přátelství. Dej, abych této nejkrásnější,
nejobtížnější, nejriskantnější a nejjemnější věci života dorostl.
Propůjč mi nutné vnuknutí, abych ve správném okamžiku odevzdal balíček
dobra, se slovy nebo bez nich, na správném místě.

Ochraňuj mne před strachem, že bych mohl zmeškat život. Nedávej mi co
si přeji, ale co potřebuji. Nauč mne umění malých kroků

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments