Stránky jedné optimistky

Modlitby, víra, myšlenky

46.         POHNOUT  SKÁLOUJeden muž poklidně spal ve svém srubu, když náhle tuto místnost zalilo světlo a objevil se Spasitel. Hospodin řekl, že má pro něj práci a ukázal mu obrovskou skálu, která stála naproti jeho srubu. Hospodin mu řekl, že jeho úkolem bude tlačit vší silou tu skálu, kterou vidí naproti.

Muž to dělal den za dnem. Po mnoho let se namáhal od slunka do slunka, jeho paže, vztyčené proti studenému, masivnímu povrchu nepohnutelné skály, tlačily ze všech sil. Každý večer se ten muž vracel do svého vychladlého srubu bolavý a unavený, s pocitem, že zase uplynul den, kdy pracoval zbytečně.


Od chvíle, kdy tento muž začal projevovat známky zmalomyslnění, věčný oponent - satan se rozhodl vstoupit do tohoto obrazu tím, že vsune do mysli tomuto unavenému muži následující názor: "Po dlouhou dobu jsi tlačil tuto skálu a nepohnul jsi ji ani o kousek. Proč by ses na tom měl zničit ? Nikdy se ti nepodaří tuto skálu odsunout." A tím vytvořil v muži pocit, že tento úkol je nesplnitelný a že on je ten kdo neobstál. Tyto myšlenky ho zmalomyslněly a vzaly mu všechnu sílu.

"Proč bych se měl na tom zničit ?" pomyslel si. "Pouze tomu věnuji svůj čas, dám tomu minimální úsilí a to bude úplně stačit." Tak si to naplánoval až přišel den, kdy se rozhodl to předložit Bohu na modlitbách a odevzdá mu i svoji zatíženou mysl se všemi problémy.

"Bože", řekl. "Pracoval jsem dlouho namáhavě v tvých službách, vložil jsem všechny své síly do práce, kterou jsi mi uložil. Ano, a po tom dlouhém čase se mi nepodařilo pohnout s tou skálou ani o půl milimetru. Co jsem dělal špatně ? Proč jsem neuspěl ?

Hospodin odpověděl soucitně. "Milý příteli, když jsem tě požádal, abys mi sloužil a ty jsi to přijal, řekl jsem ti, že tvůj úkol je tlačit tu skálu vší svoji silou, což jsi vykonal. Nikdy jsem ale nezmínil, že bych chtěl, abys s ní pohnul. Tvůj úkol byl tlačit skálu. A nyní přicházíš ke mně, jsi na konci svých sil a myslíš si, že jsi neuspěl. Ale je to skutečně tak ? Podívej se na sebe. Tvé paže jsou silné, narostly ti svaly, jsi mnohem silnější. Máš statnou postavu, tvé ruce nesou známky těžké práce od soustavného tlaku a tvoje nohy jsou pevné. Díky stálému protitlaku, kterému jsi musel čelit, jsi strašně moc vyrostl a tvoje schopnosti nyní mnohem převyšují to, co jsi tehdy znal. S tou skálou jsi nepohnul. Ale tvé povolání spočívalo v tom, abys byl poslušný a tlačil skálu, aby sis tím cvičil svoji víru a důvěru v moji moudrost," řekl Bůh. A v tom jsi uspěl. Já pohnu tou skálou.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments