Stránky jedné optimistky

Modlitby, víra, myšlenky

5.

Hledat můžeme Boha rozumem, ale nalézt ho můžeme jen srdcem.
 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments