Stránky jedné optimistky

Modlitby, víra, myšlenky

6.

 Jsem zde - když jsi sám - jsem zde, když se cítíš špatně

 -  když tě vyhánějí

 -  když si myslíš, že už to dál nejde,

 -  když jsi zoufalý a smutný,

 -  když máš strach a bojiš se,

 -  když tě ostatní nemají rádi,

 -  když tvoje přátelství obklopuje zeď,

 -  když starostmi nemůžeš spát,

 -  když ti někdo ubližuje,

 -  když jsi ve velkém nebezpečí,

 -  když jsi nemocen a potřebuješ pomoc,

 -  když se se svými strázněmi nemůžeš vyrovnat sám,

 -  když se pro tebe svět rozpadá,

 -  když potřebuješ trochu víc lásky,

 -  když máš velké bolesti,

 -  když ti nikdo nenaslouchá,

 -  když už se nemůžeš udržet vyčerpáním,

 -  když máš špatné svědomí,

 -  když mne voláš. 

 

 Jsem zde, když se vracíš ke mě domů,

 -  jako slunce, které dává teplo a radost

 -  jako plamen, který nikdy nezhasíná,

 -  jako krásná květina, která potěší tvé srdce,

 -  jako mrak, který tě zahalí láskou,

 -  jako ruka, která starostlivě uchopí tvoji ruku,

 -  jako srdce, které vždy bije pro tebe,

 -  jako přítel, který tě nikdy nezradí,

 -  jako anděl, který tě ochraňuje a vede,

 -  jako sestra, která s tebou sdílí starosti a bolesti,

 -  jako matka, která s tebou cítí a rozumí ti,

 -  jako otec, který ti poskytuje věčný úkryt.


Jsem zde vždy pro tebe, tvůj nekonečně milující Bůh.

 

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments