Stránky jedné optimistky

Modlitby, víra, myšlenky

7.

Věřit znamená také vytušit, jak velice jsme milováni.
 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments