Stránky jedné optimistky

Modlitby, víra, myšlenky

8.

Můj Bože, dej mi dost klidu,

abych přijala to, co nemohu změnit.

Můj Bože, dej mi dost odvahy,

abych změnila to, co může být změněno.

Můj Bože, dej mi dost moudrosti,

abych rozeznala jedno od druhého.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments