Stránky jedné optimistky

Modlitby, víra, myšlenky

9.

 

Madona ateistů

Roman Brandstätter


Starám se o ty, kteří nevěří v mého Syna.

Toužím jim pomoci.

Jsou to mé děti.

Jako všichni

Ačkoliv o tom nic nevědí.

Modlím se.

Modlím se za ty, kteří se nemodlí.

Když krvácejí, ovíjím svou modlitbou, jako obvazem jejich rány.

Když tonou, hážu jim svou modlitbu, jako záchranný pás.

Když umírají, dělám ze své modlitby podušku pro jejich zmučenou skráň.

A potom beru do ruky jejich syčíci popel a kladu jej k nohám svého Syna,

a úpěnlivě Ho prosím o milosrdenství pro lidské pozůstatky.

pro popírající

pro nevěřící

pro nežijící

říkám:

Stvoř je můj nejmilovanější Synu.

Naplň je svým obsahem.

Vdechni jim svou věčnost.

Zapal je svým utrpením.

Ať se stanou Tvým trnovím.

Ať se stanou Tvým křížem.

Umři za ně.

Umři ještě jednou, ještě jednou, naposledy,

můj Synu nejmilovanější.ˇ

Úpěnlivě Tě o to prosí Tvá matka

Prosí tě o to

M a d o n a   a t e i s t ů

 

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments