Stránky jedné optimistky

Moudra

"Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také uplatňovat."
Cicero
Stačí tak málo


Stačí tak málo a stane se tak mnoho...
Stačí se třeba jenom na někoho usmát.
Usmát se na něčí duši...
Stačí, aby se duše usmála na duši, aby duše podepřela jinou duši...
Úsměvem.
Slovem.
Jednou větou, větou v pravou chvíli...
Nenápadně, třeba bezděčně.

Stačí, aby duše duši podepřela vědomím bezpečí, pomoci, jistoty.
Stačí, aby duše podepřela duši láskou...
Stačí tak málo a stane se tak mnoho...

Stačí tak málo.
Stačívá tak málo.
A jeden svět se nerozplyne.
Jedna pevnina - celá jedna pevnina - se nepotopí...
Jeden život, který se už už potápěl, se nepotopí...
Někdo možná čeká teď na náš úsměv.
Na naši blízkost.
Naše slovo.
Čeká - a my si ani neuvědomujeme, že čeká. Neuvědomujeme si, že stačí tak málo a stane se tak mnoho...

Někdo čeká - někdo možná čeká.
Dnes.
Zítra...
V tuto chvíli...
Čeká?
Dočká se?(podle M.Petišky)

Každý den na nás útočí miliardy slov.

Umět mluvit je velký dar, Aby člověk neříkal příliš mnoho hloupostí, dal mu Bůh deset prstů a na každý prst jednu dobrou radu:


"Tvoje první slovo má být dobré,

druhé slovo má být pravdivé,

třetí slovo má být spravedlivé,

čtvrté slovo má být velkorysé,

páté slovo má být odvážné,

šesté slovo má být něžné,

sedmé slovo má utěšovat,

                                        osmým slovem máš přijímat druhého,

                                        devátým máš projevovat respekt

                                        a desátým moudrost.

                                        Pak už mlč !"                                                      (Bruno Ferrero)Jako voda znavenému je úsměv pro smutného.

Někteří lidé nevědí, jak je důležité, že tu jsou.

Někteří lidé nevědí, že ostatním dělá dobře, když je třeba jen vidí.

Někteří lidé nevědí, jakou útěchu přináší jejich laskavý úsměv.

Někteří lidé nevědí, jak blahodárně působí jejich přítomnost.

Někteří lidé nevědí, oč bychom bez nich byli chudší.

Někteří lidé nevědí, že jsou darem z nebes.


Věděli by to, kdybychom jim to řekli.                                (Bruno Ferrero)NĚKOLIK  MYŠLENEK  O  PŘÁTELSTVÍ

 


Nemůžeme určit přesnou chvíli, kdy se rodí přátelství.

Jako když plníme džbán kapku po kapce, nakonec jedna jediná způsobí, že džbán přeteče.

Tak i v řadě pozorností je jedna poslední, ta, která způsobí, že přeteče srdce.


                                         James Boswell

 Přátelství... je setkání mezi těmi, kteří se hledali, aniž by o tom věděli,

protože jeden druhého potřebovali.


Arturo Paoli

 Přátelství je vzájemné obohacování dvou bytostí.


Antonín G. Sertillanges

 Přátelství je blízkost dvou duší, skutečnost v tomto světě velmi vzácná.


Mahátmá Gándhí

 Opravdový přítel vždycky uhodne, kdy ho ten druhý potřebuje.


Jules Renard

 Přátelstvá je neustálé vzájemné sdílení duchovních a hmotných darů.


Giovanni Papini

 Lidé si myslí, že přátelství je založené na podobnosti. Jsou příliš netrpěliví a nedokáží čekat

na úžasné výsledky, které mohou přinést protiklady.


Peter Rosegger

 Přítel je ten, před kterým mohu myslet nahlas.


Ralph W. Emerson

 Ideálem přátelství je cítit se jedním, ale zůstat dvěma.


Anne Sophie Swetchinová

 Přátelství neodsuzuje v okamžicích neshody, ale jednoduše otevře příteli náruč a řekne:

nic nežádám, nic nesoudím: zde je mé srdce, opři se o něj a odpočiň si.


Malvidia Meysenburgová

 Přátelsví je jako hudba: dvě stejně naladěné struny se chvějí, i když se dotknete jen jedné

z nich.


James Quarles

 Podstatou přátelství je přání, aby ten druhý byl dobrý.


Romano Guardini

 Přátelství je nezištné. Je to hluboké sdílení dvou bytostí, které se navzájem odhalují a

doplňují takovým způsobem, že jeden druhému už nemůže nic odepřít.


Michel Quoist

 Mezi přáteli se všechny myšlenky, všechna přání a očekávání rodí beze slov a často jsou

sdílena v tiché radosti.


Chalíl Džibrán Džibrán


Nikdy se nepřestaň usmívat,

i když jsi smutný,

protože nikdy nevíš,

kdo se může zamilovat do Tvého úsměvu.


JE BLÁZNOVSTVÍ...


  nenávidět všechny růže,

  když ses jsednou zranil o trn...
  vzdávat se svých snů,

  když jeden z nich se nesplní...
  vzdát se všech svých proseb,

  když jedna z nich není vyslyšena...
  odsoudit všechny své přátele,

  když jeden z nich tě zradil...
  přestat věřit v lásku,

  když tě někdo podvedl nebo tě nemiloval také...
  zahodit všechny šance být šťastným,

  když jsi byl jednou nešťastným...
  Věřím, že když půjdeš svou vlastní cestou,

  budeš stále spokojený...Proto si pamatuj...


 


  Příjdou nové šance .

Další přátelé.

Nová láska.


Budeš mít opět sílu hledat radost a štěstí.

Nikdy se nevzdávej.

Právě díky nezdarům budeš silnější a úspěch se dostaví.


   ZÁZRAKY  ŽIVOTA

Zázrak je, když se dovedeme rozdělit o nashromážděné...

Zázrak je, když vidíme celek i detail...

Zázrak je, když místo části dáme celek...

Zázrak je, když se radujeme z maličkostí...


Zázrak je, když ostny chrání, ale nepíchají...

Zázrak je, když oceníme samotu a necítíme se osamělí...

Zázrak je, když si dobrého užíváme s mírou...

Zázrak je, když žijeme se zásadami, které necítíme jako okovy...

Zázrak je, když silní dovedou chránit slabé...

Zázrak je, když se máme s kým pomazlit...


Zázrak je, když se nenecháme pohltit komplikovaností života...

Zázrak je, když krásu vidíme i v tom, co se zdánlivě krásné nejeví...

Zázrak je, když to co umíme taky dovedeme předat...

Zázrak je, že dovedeme zakotvit...

Zázrak je, když vidíme, že nic není jen černé nebo jen bílé...


Zázrak je, když dovedeme vnímat kouzlo okamžiku....

Zázrak je, když víme, že krása je v jednoduchosti...

Zázrak je, když víme, že s laskavostí se dojde často nejdále...

Zázrak je, když nám hřeje srdce i když je kolem mráz...

Zázrak je, když jsme v srdci dětmi...


                                                    Zázrak je, když hoříme láskou...

                                                    Zázrak je, když se nenecháme unést vztekem...

                                                    Zázrak je, když se nebojíme být sami sebou...

                                                    Zázrak je, když tu jsme pro své blízké...

                                                    Zázrak je víra v Boha...


                                                    Zázrak je, když jsme trpěliví...

                                                    Zázrak je, když držíme štěstí tak, že ho nepomačkáme...

                                                    ŽIVOT  je zázrak... ...protože je neopakovatelný...

                                                    ... A  TO  NENÍ  MÁLO ! ... konec neovlivníme,

                                                    ale můžeme ovlivnit jeho průběh...


Tipy Audrey Hepburnové na krásu

Následující slova řekla Audrey Hepburnová, když se jí ptali na tipy na krásu.


1. Abyste měla hezké rty - říkejte hezká slova

2. Pro krásné oči - hledejte v ostatních lidech to krásné

3. Pro štíhlou postavu se rozdělte o své jídlo s hladovými

4. Pro krásné vlasy nechte dětské prstíky, aby se vám v nich procházely alespoň jednou

    denně.

5. Pro duševní rovnováhu choďte s vědomím, že nikdy nejdete sama

6. Lidé mnohem více než věci potřebují být ochraňováni, oživováni, milováni a spaseni;

    nikdy nikoho nezraň.

7. Pamatuj, že když potřebuješ pomocnou dlaň, vždy ji najdeš na konci své ruky. Jak budeš

    strárnout, objevíš, že máš dvě ruce. Jednu, aby pomohla tobě, a druhou na pomoc

    ostatním.

8. Krása ženy není v oblečení, které nosí, postavě, kterou má, ani v úpravě jejich vlasů.

    Krása ženy musí být vidět v jejich očích, protože to jsou dveře do srdce, místa, kde sídlí

    láska.

9. Krása ženy není v obličeji. Pravá krása ženy se odráží v její duši. Je to ta péče, kterou

    dává, vášeň, kterou ukazuje.

10. Krása ženy roste s léty.

 

 


Příběh z Číny


V Číně měl jeden nosič vody dvě velké hliněné nádoby: Visely na obou
koncích klacku, který nosil na krku. V jedné nádobě byla prasklina,
naproti tomu ta druhá byla dokonalá a vždy nesla plnou míru vody.

Na konci dlouhé nosičovy cesty od potoka až k jeho domovu zbyla
v prasklé nádobě vždy jen polovina vody.
Celé dva roky to takto chodilo, nosič donesl každý den domů jen
jednu a pul nádoby vody.
Dokonalá nádoba byla pyšná na svůj výkon, vždyť přinesla pokaždé
všechnu vodu. Zato chudáček prasklá nádoba se styděla za svoji
nedokonalost a cítila se uboze, že je schopná jen polovičního výkonu.

Po dvou letech soužení oslovila prasklá nádoba u potoka nosiče:
Stydím se, moc mě mrzí, že prasklinou vyteče cestou domů tolik
vody. Ale nosič jí odpoveděl:

Všimla sis, že kytky rostou jen na tvojí straně chodníku a ne na straně
druhé? - To proto, že jsem vždy vědel o tvém nedostatku a na tuto stranu
cesty jsem rozséval semena květin. To ty jsi je každý den
zalévala, když jsme se vraceli od potoka domů.

Dva roky trhám tyto krásné květiny, abych si jimi ozdobil svůj stůl.
Kdybys nebyla taková, jaká jsi, tak by tato krása nemohla prozářit můj domov.

Všichni máme své osobité chyby. Všichni jsme prasklé hliněné nádoby.
Právě tyto praskliny a chyby, které jsou v každém z nás, dělají náš život
tak zajímavým a vzácným.
Jen musíme umět každého přijmout takového, jaký je a vidět v něm to dobré.

----------


Přeji krásný den všem prasklým hliněným nádobám - všem svým přátelům.ÚSMĚV

NESTOJÍ NIC A PŘINÁŠÍ MNOHO
- OBOHACUJE TOHO,KDO HO PŘIJÍMÁ,ANIŽ BY OCHUZOVAL TOHO,KDO HO DÁVÁ
- TRVÁ JEN CHVILKU,ALE VZPOMÍNKA NA NĚJ JE NĚKDY VĚČNÁ
- NIKDO NENÍ TAK BOHATÝ,ABY SE BEZ NĚHO OBEŠEL
- A NIKDO NENÍ TAK CHUDÝ,ABY HO NEMOHL DAROVAT
- PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ DO DOMU
- VE STAROSTECH A SMUTKU JE OPOROU
- JE CITLIVÝM ZNAKEM PŘÁTELSTVÍ
- JE DOBŘE,ŽE SI HO NEMŮŽEME KOUPIT NEBO UKRÁST,PROTOŽE MÁ HODNOTU VE CHVÍLI,KDY SE DÁVÁ!

 


Máme dnes vyšší stavby a širší dálnice,ale menší vitalitu a omezenější pohled na svět.

Mnoho spotřebováváme a málo se těšíme.

Máme větší domy,ale menší rodiny.

Děláme více kompromisů,ale času máme málo.

Máme více informací a moudrosti málo.

Máme více léků,ale zdraví méně.

Znásobili jsme své vlastnictví, ale uznáváme málo hodnot.

Mluvíme mnoha slovy, milujeme již méně, ale naše nenávist je veliká.

Doletěli jsme na Měsíc i zpět, ale je pro nás namáhavé přejít přes ulici a navštívit své sousedy.

Prozkoumali jsme vnější prostor, ale nikoliv svůj vnitřní.

Žijeme v době velké svobody, ale naše radost je spíše malá.

Jídla máme více, ale je málo výživné.

Máme krásné domy a rozvrácené domovy.

Máme více příjmů ve svých rodinách,ale ty se přesto rozpadají.


Život může být řetězcem radostných okamžiků,nikoliv jen starostí o přežití.

Pijte ze svých křišťálových pohárů.

Neschovávejte svůj nejlepší parfém a použijte ho pokaždé, když chcete.

Vyjměme ze svých slovníků fráze „jednou“ a „někdy“.

Napišme dopis, který jsme jednou chtěli napsat.

Řekněme svým rodinám a přátelům, jak moc je milujeme.

Neotálejme s ničím, co nám vrátí úsměv na tvář a radostnou lehkost do života.

Každý den, každá hodina a každá chvíle je jedinečná.A Ty nevíš,zda není tou poslední . . . .


Zdroj: http://vanmart.sblog.cz 

 

PŘÍBĚH  K  ZAMYŠLENÍV malé mexické vesničce přirazila ke břehu loďka. Americký turista chválí mexickému rybáři kvalitu jeho úlovku a ptá se ho, jak dlouho mu trvalo, než to nalovil.
„Ne moc dlouho,“ odpověděl rybář.
„Tak proč jste tady nezůstal chytat o něco déle a nenachytal těch ryb víc?"
Mexičan vysvětluje, že jeho malý úlovek je pro jeho potřeby a potřeby jeho rodiny dostačující.
„Ale co děláte ve zbylém čase?“
„Vstávám pozdě, trochu rybařím, hraji si s dětmi, mám siestu s manželkou, večer se jdu do vesnice podívat za přáteli dát si pár panáků, zahrát si na kytaru a zazpívat pár písniček… Mám plný život…“
Američan ho přeruší: „Mám vzdělání MBA na Harvardu a můžu vám pomoci. Začnete tím, že budete denně rybařit o něco déle. Pak můžete prodávat ty ryby, které ulovíte navíc. Za tento zvláštní příjem si můžete dovolit větší loď, pak si můžete koupit druhou a třetí a tak dále, až budete mít flotilu rybářských lodí. Místo prodeje ryb překupníkům můžete obchodovat přímo se zpracovatelskými závody nebo si dokonce nějakou takovou továrnu sám otevřít. Můžete pak odjet z téhle malé vesničky do Mexico City, Los Angeles nebo třeba do New Yorku. Odtud pak můžete řídit obrovský podnik.“
„Jak dlouho to bude trvat ?“ ptá se Mexičan.
„Dvacet, možná pětadvacet let,“ povídá Američan.
„Co potom? Teď to začne být opravdu zajímavé,“ směje se Američan. „Až se vaše obchody doopravdy hodně rozrostou, začnete prodávat sklady a vyděláte miliony!“
„Milióny? Skutečné? A potom?
„Potom můžete jít do důchodu, usadit se v malé vesničce blízko pobřeží, dlouho spát, hrát si dětmi, trochu rybařit, mít siestu a trávit večery popíjením s přáteli.“
 


Jsem vděčná:

Za partnera, který noc co noc pomačká peřiny,
protože není venku s někým jiným.

Za daně, které musím platit,
protože to znamená, že mám stále zaměstnání.

Za nepořádek, který musím uklízet po oslavě,
protože to znamená, že jsem obklopena přáteli.

Za šaty, které jsou mi trochu těsné,
protože to znamená, že mám co jíst.

Za trávník, který je třeba kosit, okna, která je třeba umývat a okapy,
které je třeba opravovat, protože to znamená, že bydlím ve svém domě.

Za všechny stížnosti, které poslouchám na vládu,
protože to znamená, že máme svobodu projevu.

Za volné parkovací místo, které je až na konci parkoviště, protože to znamená,
že mohu chodit.

Za vysoký účet, který platím po večeři s blízkými,
protože to znamená, že jsem štědrá a že mám někoho ráda.

Za únavu a bolavé svaly na konci dne,
protože to znamená, že jsem byla schopna těžce pracovat.

Za otravný budík, který musím ráno vypnout,
protože to znamená, že jsem ještě naživu.

   Když po něčem opravdu toužíte, můžete toho dosáhnout.

   Chce to jen odhodlání, trpělivost a tvrdou dřinu.


                                                                                                                                                     Margo Jones

Co doopravdy chceme? Jaký je náš největší, nejdůležitější životní cíl? Co děláme pro jeho dosažení? Jestliže se nám zdá příliš vzdálený nebo těžko dosažitelný, může nám pomoci moudré čínské přísloví: "Chce-li člověk odstranit horu, musí začít odnášet malé kameny."

Udělejme tedy dnes nějakou maličkost, která nás přiblíží našemu cíli.

 

 
Má-li člověk v duši světlo,

vyzařuje z něj krása.

Vyzařuje-li z člověka krása,

vládne v jeho domě harmonie.

Vládne-li v jeho domě harmonie,

panuje řád v národě.

Panuje-li řád v národě,

je mír na celém světě.                                                                                                                                  čínské přísloví

 

Své noci sčítejte podel hvězd, ne podle tmy

Své dny sčítejte podle úsměvů, ne podle slz

A ráno o svých narozeninách

sčítejte svůj věk podle přátel, ne podle roků.

 

Čas

Chcete-li zjistit, co znamená jeden rok zeptejte se studenta, který propadl u závěrečné zkoušky.

Chcete-li zjistit, co znamená jeden měsíc, zeptejte se matky, které se narodilo dítě o jeden měsíc dříve.

Chcete-li zjistit, co znamená jeden týden, zeptejte se redaktora týdeníku.

Chcete-li zjistit, co znamená jedna hodina, zeptejte se milenců, kteří na sebe čekají.

Chcete-li zjistit, co znamená jedna minuta, zeptejte se někoho, komu ujel vlak, autobus nebo uletělo letadlo.

Chcete-li zjistit, co znamená jedna sekunda, zeptejte se někoho, kdo přežil autonehodu.

Chcete-li zjistit, co znamená jedna milisekunda, zeptejte se vítěze zlaté medaile na olympijských hrách.

Čas na nikoho nečeká ......

Prožívej plně každý okamžik svého života. A nejlépe ho oceníš s někým blízkým...

 

Co je úspěch ?

Hodně a často se smát,

získat si úctu inteligentních lidí

a lásku dětí,

dosáhnout uznání čestných kritiků

a překonat zradu falešných přátel,

ocenit krásu,

najít v ostatních to nejlepší,

                                        zlepšit svět tím, že na něm necháš

                                      zdravé dítě, malou zahrádku

                                        nebo zaplacené dluhy,

                                       vědět, že alespoň jeden život byl snažší,

                                      protože ty jsi žil.

                                     Tohle všechno znamená být úspěšný.

 

                                                                                                                Ralph Waldo Emerson

Opravdovost

 

Až na dně své žízně

staneš se hledačem

pramenů pro jiné.

                                                               Markéta Procházková

Noc nemůže být nikdy tak tmavá, aby někde nezářila

malá hvězdička.

Poušť nemůže být tak bezútěšná,

aby se v ní nenašla malá oáza.

Vždycky je někde k nalezení

malá radost.

                         Jsou květiny, které kvetou i v zimě.

"Všichni nemůžeme být vítězové, protože někdo musí stát na chodníku a tleskat, když jde vítěz kolem."

 

                                                                                                                   Will Rogers

 

Nedávno jsem četla jeden příběh o malém chlapci, který se spolužáky chystal školní představení. Byl zcela přesvědčený, že bude ve hře hrát, ale jeho maminka se trochu obávala, že ho pro žádnou roli nevyberou. Nakonec se ukázalo, že měla pravdu, ale její synek ji překvapil: Vyběhl ze školy a oči mu zářily pýchou a nadšením: "Mami, mami," volal "vybrali mě, abych tleskal a jásal."

 

Všechno je to věc postoje.

 

 

Abeceda v životě

 

 

   Automaticky nedostaneš vůbec nic.

   Buduj si sebevědomí

   Cováním nic nevyřešíš.

   Čekej vždy ten lepší konec.

   Dodávej odvahu sobě i jiným.

   Elektrizuj se láskou svých blízkých.

   Fantazíruj, ale v mezích rozumu.

   Génius jsi i ty - stačí zjistit, v čem.

   Hodně chval sebe i ostatní.

   Chvála je životabudič.

   Inzeruj své kladné stránky.

   Jsi odpovědný nejen za sebe.

   Koukej, kam šlapeš.

   Litovat se smíš jen chvilku - a jen pro sebe.

   Miluj a nech se milovat.

   Nehledej, co už dávno máš.

   Obávej se jen vlastní slabosti.

   Pomáhej ostatním, pomůžeš tím nejvíc sobě.

   Raď častěji sobě, než ostatním.

   Směřuj ke hvězdám.

   Štěstím se opájej, neopíjej.

   Toužit smíš, žít musíš.

   Ustoupí jen moudřejší a sebevědomější.

   Víc si hraj.

   Zoufalstvím nic nevyřešíš.

   Žij naplno.

 

 

"Carpe diem - Užij dne. "

                                                                                              Latinské přísloví

 

Také se vám občas stane, že ke konci týdne marně přemýšlíte kam tak rychle utekl a co jste vlastně během toho týdne dělali? Využívat každý den svého života neznamená, že musíme pokaždé udělat něco velkého, odvážného nebo nového. Úplně stačí uvědomit si ty malé šťastné chvilky, ze kterých se skládá celý náš život.

"Všechno je možné, pokud se neprokáže, že to možné není. Ale i ono nemožné se stává možným, jakmile o to usilujeme."

                                                                                                   Pearl S. Bucková

    

 Naši rodiče si jako děti nedovedli představit mobilní telefon, kapesní počítač nebo snímky z povrchu Marsu. A co teprve současníci Julia Verna? Když četli jeho knihy, určitě si ťukali na čelo. A přece se některé věci staly skutečností. Důležité je nevzdávat to.

"Bylo mi smutno, že nemám boty, až do té doby, kdy jsem na ulici uviděl

                             člověka, který neměl nohy."

                                                                                                 Harold Abbott

 

Někdy nás dokáží rozhodit úplné maličkosti: - dítě přinese ze školy poznámku,

                                                             - naštve nás tchyně

                                                             - ujede nám autobus

                                                             - celé dopoledne běháme neúspěšně po úřadech...

Vždycky, když už jsme v pokušení naříkat nad svým osudem, vzpomeňme si na ty, kteří nemají

střechu nad hlavou, nemají co jíst, nebo se v jejich zemi válčí. Možná už pak nebudeme mít

potřebu se litovat.

"Dokonalosti se dosahuje maličkostmi, dokonalost však není maličkost."

                                                                                                

                                                                                                         Michelangelo Buonarotti

 

Tenhle citát jsem jako dítě neměla moc ráda. Byl totiž natištěn na  "cvičebním plánu" do kterého

jsem si musela každý den zaznamenávat kdy a jak dlouho jsem cvičila na klavír. Měla jsem ho na

očích asi 12 let.

Dnes už mi nevadí, spíše naopak. Už vím, že pokud chci ve svém životě něco změnit, musím začít

právě od těch "maličkostí."

"Láska nespočívá v tom, že se díváme jeden na druhého, ale v tom, že se díváme stejným směrem."¨

                                                                                                              Antoine de Saint-Exupéry

 

Mnozí zamilovaní lidí si myslí, že ani na chvíli nemohou být jeden bez druhého, že musí stejně myslet, stejně mluvit, mít stejné koníčky...a jsou přesvědčeni, že právě to je pravá láska. Jsou tak svázáni jeden druhým, že nakonec ztrácí sami sebe. Opravdová láska člověka nesvazuje, nechává mu prostor pro nezávislost. Dovoluje každému být sám sebou. A tak: Mějme se rádi, aniž bychom ztratili sami sebe.

"Chyby jsou branou k novým objevům."

                                                                                        "James Joyce"

 

Mnohé objevy vznikly z chyb nebo náhodou. Například penicilín, šumivé víno, guma a další. Dokonce i Kolumbus objevil Ameriku, přestože hledal Indii.

Někde jsem četla, že Thomas Edison potřeboval 2000 (!) pokusů, než začala žárovka fungovat.

Nenechme se svými chybami otrávit, ale inspirovat.

                                                             

1  
2  
 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments