Stránky jedné optimistky

Moudra

10.

"Všichni nemůžeme být vítězové, protože někdo musí stát na chodníku a tleskat, když jde vítěz kolem."

 

                                                                                                                   Will Rogers

 

Nedávno jsem četla jeden příběh o malém chlapci, který se spolužáky chystal školní představení. Byl zcela přesvědčený, že bude ve hře hrát, ale jeho maminka se trochu obávala, že ho pro žádnou roli nevyberou. Nakonec se ukázalo, že měla pravdu, ale její synek ji překvapil: Vyběhl ze školy a oči mu zářily pýchou a nadšením: "Mami, mami," volal "vybrali mě, abych tleskal a jásal."

 

Všechno je to věc postoje.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments