Stránky jedné optimistky

Moudra

15.

 

Své noci sčítejte podel hvězd, ne podle tmy

Své dny sčítejte podle úsměvů, ne podle slz

A ráno o svých narozeninách

sčítejte svůj věk podle přátel, ne podle roků.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments