Stránky jedné optimistky

Moudra

16.

 
Má-li člověk v duši světlo,

vyzařuje z něj krása.

Vyzařuje-li z člověka krása,

vládne v jeho domě harmonie.

Vládne-li v jeho domě harmonie,

panuje řád v národě.

Panuje-li řád v národě,

je mír na celém světě.                                                                                                                                  čínské přísloví

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments