Stránky jedné optimistky

Moudra

17.

   Když po něčem opravdu toužíte, můžete toho dosáhnout.

   Chce to jen odhodlání, trpělivost a tvrdou dřinu.


                                                                                                                                                     Margo Jones

Co doopravdy chceme? Jaký je náš největší, nejdůležitější životní cíl? Co děláme pro jeho dosažení? Jestliže se nám zdá příliš vzdálený nebo těžko dosažitelný, může nám pomoci moudré čínské přísloví: "Chce-li člověk odstranit horu, musí začít odnášet malé kameny."

Udělejme tedy dnes nějakou maličkost, která nás přiblíží našemu cíli.

 

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments