Stránky jedné optimistky

Moudra

28.NĚKOLIK  MYŠLENEK  O  PŘÁTELSTVÍ

 


Nemůžeme určit přesnou chvíli, kdy se rodí přátelství.

Jako když plníme džbán kapku po kapce, nakonec jedna jediná způsobí, že džbán přeteče.

Tak i v řadě pozorností je jedna poslední, ta, která způsobí, že přeteče srdce.


                                         James Boswell

 Přátelství... je setkání mezi těmi, kteří se hledali, aniž by o tom věděli,

protože jeden druhého potřebovali.


Arturo Paoli

 Přátelství je vzájemné obohacování dvou bytostí.


Antonín G. Sertillanges

 Přátelství je blízkost dvou duší, skutečnost v tomto světě velmi vzácná.


Mahátmá Gándhí

 Opravdový přítel vždycky uhodne, kdy ho ten druhý potřebuje.


Jules Renard

 Přátelstvá je neustálé vzájemné sdílení duchovních a hmotných darů.


Giovanni Papini

 Lidé si myslí, že přátelství je založené na podobnosti. Jsou příliš netrpěliví a nedokáží čekat

na úžasné výsledky, které mohou přinést protiklady.


Peter Rosegger

 Přítel je ten, před kterým mohu myslet nahlas.


Ralph W. Emerson

 Ideálem přátelství je cítit se jedním, ale zůstat dvěma.


Anne Sophie Swetchinová

 Přátelství neodsuzuje v okamžicích neshody, ale jednoduše otevře příteli náruč a řekne:

nic nežádám, nic nesoudím: zde je mé srdce, opři se o něj a odpočiň si.


Malvidia Meysenburgová

 Přátelsví je jako hudba: dvě stejně naladěné struny se chvějí, i když se dotknete jen jedné

z nich.


James Quarles

 Podstatou přátelství je přání, aby ten druhý byl dobrý.


Romano Guardini

 Přátelství je nezištné. Je to hluboké sdílení dvou bytostí, které se navzájem odhalují a

doplňují takovým způsobem, že jeden druhému už nemůže nic odepřít.


Michel Quoist

 Mezi přáteli se všechny myšlenky, všechna přání a očekávání rodí beze slov a často jsou

sdílena v tiché radosti.


Chalíl Džibrán Džibrán

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments