Stránky jedné optimistky

Moudra

4.

"Láska nespočívá v tom, že se díváme jeden na druhého, ale v tom, že se díváme stejným směrem."¨

                                                                                                              Antoine de Saint-Exupéry

 

Mnozí zamilovaní lidí si myslí, že ani na chvíli nemohou být jeden bez druhého, že musí stejně myslet, stejně mluvit, mít stejné koníčky...a jsou přesvědčeni, že právě to je pravá láska. Jsou tak svázáni jeden druhým, že nakonec ztrácí sami sebe. Opravdová láska člověka nesvazuje, nechává mu prostor pro nezávislost. Dovoluje každému být sám sebou. A tak: Mějme se rádi, aniž bychom ztratili sami sebe.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments