Stránky jedné optimistky

*****NOVINKY*****

1.8.2007 "Jak se žije Optimistce"


CO  DĚLAJÍ  MAMINKY

(věnováno Saše)


Čekají, sní, těší se, strachují se, rodí, objevují, pozorují, kojí, krmí, konejší, kolébají, koupou, češou, pečují, houpou, přebalují, utírají, vozí, zpívají, uspávají, vaří, nakupují, uklízejí, perou, čistí, oblékají, obouvají, zavazují, zapínají, předčítají, malují, modelují, stavějí, spravují, háčkují, pletou, chovají, pofoukají, ochraňují, zachraňují, ošetřují, chlácholí, uklidňují, léčí, obávají se, nespí, usmívají se, pláčí, přemlouvají, dohlížejí, posuzují, chválí, učí, zastávají se, vyčítají, omlouvají, chápou, předvídají, vyptávají se, podezírají, chybují, omlouvají se, radují se, pyšní se, povzbuzují, nabádají, radí, popohánějí, prosí, doporučují, bojují, vysvětlují, trestají, odpouštějí, soucítí, smiřují, "hazejí hrách na stěnu", propadají beznaději, líbají, hladí, mazlí se, fotí, vzpomínají, doprovázejí, loučí se, vyzvedávají, trpí, pláčí, obětují se, modlí se, ale hlavně - MILUJÍ.


Zdravím všechny maminky                                                                                                   Vaše Optimistka

Žádné komentáře
 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments