Stránky jedné optimistky

*****NOVINKY*****

15.4.2007 "Přísloví - vědecky"

Nechť M je množina subjektů x takových, že x patří do M, právě když x vydává nonverbální signály S vyjadřující pozitivní emoci E. Dále nechť f je uspořádání množiny M podle času vzhledem k okamžiku signálu S a g nechť je dobré uspořádání množiny M. Potom platí: Je-li y maximální prvek množiny M vzhledem k uspořádání f, potom je také maximálním prvkem množiny M vzhledem k uspořádání g.

"Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp."

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments