Stránky jedné optimistky

*****NOVINKY*****

17.3. "Humor - texty"PROČ PŘEBĚHLO KUŘE PŘES CESTU


Učitelka z mateřské školky: Aby se dostalo na druhou stranu.
Plato: Pro vyšší dobro.
Aristoteles: Je přirozeností kuřat běhat po silnici.
Karel Marx: Byla to historická nutnost.
Andersen Consulting: Uvolnění trhu na této straně silnice ohrožovalo jeho dominantní postaveni na trhu. Ovládnutí nového a hladového trhu za silnicí bylo pro kuře obrovskou výhodou. Andersen Consulting v partnerské spolupráci s kuřetem připravilo strategii fyzického přemístění a celý implementační proces. Pomocí matematického chování drůbeže Andersen pomáhá kuřatům využít jejich schopnosti, metodiku, znalosti a zkušenosti v podpoře jejich celkové strategie zakotvené v business plánu. Andersen Consulting provedl analýzu cest nejlepších kuřat, a to spolu s hlubokými znalostmi dopravních specialistů Andersen Consulting transportačních procesů vedlo k navržení provedení dvoudenního semináře určeného pro aktivaci a mobilizaci skrytých i zjevných lidských, monetárních a explicitních zdrojů. Seminář byl proveden formou work-shopu, zaměřeného na jednotlivé aspekty plánovaného výkonu, s cílem vytvořit jednoduché, tržně orientované a jedinečné marketingové poselství ladící s celkovým kuřecím posláním, vizi budoucnosti a základními hodnotami. Celá změna tak byla díky Andersen Consulting úspěšnější.
Martin Luther King, Jr.: Představuji si svět, kde budou všechna kuřata moci přebíhat přes cestu, aniž by se jich kdokoliv ptal na důvod.
Mojžíš: A Bůh sestoupil z nebes a řekl kuřeti: "Musíš překročit cestu," a kuře cestu překročilo a všichni se zaradovali.
Fox Mulder: Viděli jste na vlastni oči, jak kuře přeběhlo cestu. Kolik kuřat ještě musí přeběhnout, abyste tomu uvěřili?
Richard M Nixon: To kuře cestu nepřeběhlo. Opakuji. To kuře nepřeběhlo cestu.
Machiavelli: Jde o to, ze kuře přeběhlo přes cestu. Koho zajímá proč? Výsledek ospravedlní důvod, ať již byl jakýkoliv.
Freud: Skutečnost, ze se zajímáte o důvod, proč kuře přeběhlo přes cestu, ukazuje na vaši sexuální nejistotu.
Bill Gates: Právě jsme připravili pro trh novou verzi Chicken Office 2000, a ta bude nejen přebíhat přes cestu, ale i klást vejce, udržovat pořádek ve vašem zakládajícím systému a vést záznamy o vašich výdajích.
Oliver Stone: Otázka nezní: "Proč přeběhlo kuře přes cestu?" ale "Čí příběh jsme propásli, pozorujíce kuře?"
Darwin: Kuřata byla v průběhu milionu let podrobena přirozenému výběru, takže jsou geneticky přizpůsobena k přebíhání přes cestu.
Einstein: Zda kuře přeběhlo cestu nebo zda se cesta přesunula za kuře, záleží na tom, zda stojíte v čárkované nebo nečárkované soustavě.
Budha: Ptáte-li se takto, popíráte svou vlastní kuřecí povahu.
Raplh Waldo Eemrsen: Kuře cestu nepřeběhlo, ono ji transcendovalo.
Ernest Hemingway: Umřít. V dešti.
Plukovnik Sanders: Já jedno vynechal?
Bill Clinton: Já neměl, opakuji, já neměl žádný sexuální poměr s tímto kuřetem.
Hillary Clinton: Byl to akt proti Arkanssasu.
Miroslav Sladek: Můžou za to Němci.
Josef Švejk: To kuře mi připomíná jednoho drogistu, co měl krám v Nymburce na náměstí.
Hostinsky Palivec: Aby posralo silnici.
Tisková mluvči společnosti RadioMobil: My máme signálem pokryté obe strany silnice a tím znovu dokazujeme, že jsme na technické špičce mobilních komunikaci.
Tisková mluvči SPT Telecom: Je to narušení našeho monopolu.
Ondřej Neff: Bart za to nemůže, byl celou dobu uvázán na horolezeckém laně.
Vladimír Mečiar: Neublížil som, neublížil som.
Neil Amstrong: Malý krok pro kuře, velký krok pro lidstvo.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments