Stránky jedné optimistky

*****NOVINKY*****

21.6.2007 "Moudra"


JE BLÁZNOVSTVÍ...


  nenávidět všechny růže,

  když ses jsednou zranil o trn...
  vzdávat se svých snů,

  když jeden z nich se nesplní...
  vzdát se všech svých proseb,

  když jedna z nich není vyslyšena...
  odsoudit všechny své přátele,

  když jeden z nich tě zradil...
  přestat věřit v lásku,

  když tě někdo podvedl nebo tě nemiloval také...
  zahodit všechny šance být šťastným,

  když jsi byl jednou nešťastným...
  Věřím, že když půjdeš svou vlastní cestou,

  budeš stále spokojený...Proto si pamatuj...


 


  Příjdou nové šance .

Další přátelé.

Nová láska.


Budeš mít opět sílu hledat radost a štěstí.

Nikdy se nevzdávej.

Právě díky nezdarům budeš silnější a úspěch se dostaví.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments