Stránky jedné optimistky

*****NOVINKY*****

21.6. "Modlitby, víra, myšlenky"


Z naděje se radujte,

v soužení buďte trpěliví

a v modlitbách vytrvalí.Římanům  12,12


 

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments