Stránky jedné optimistky

Počasí a pranostiky

Pranostiky - KVĚTEN

 Sníh v máji - hodně trávy.

 Studený máj - v stodole ráj.

 Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.

 Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.

 V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.

 Mokrý máj - v stodole ráj.
 Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.
 Na mokrý květen přichází suchý červen.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments