Stránky jedné optimistky

Podzim

DRACI

K podzimu patří neodmyslitelně pouštění draků. Jakmile se začne foukat ze strnišť a zvedne se chladný podzimní vítr, začínají se na kopcích a polích objevovat první  nadšenci s kupovanými, ale i vlastnoručně vyrobenými modely draků, aby předvedli své umění.

Trocha historie:

První zmínky o pouštění draků pocházejí z Číny ze 4. století před n.l. a podle legend bývaly z počátku používány jako spojení mezi bohy a lidmi, někde měli draci zahánět blížící se bouře anebo zastrašit nepřítele. V devatenáctém století se draci používali různě. Například pan Polock si v roce 1826 nechal patentovat kočár tažený draky, který dokázal uvést až pět lidí rychlostí kolem 40 km/hodinu. Benjamin Franklin používal draky k pokusům s elekřinou a o něco později byli draci využíváni meteorology k pozorování počasí ve velkých výškách.

Pokud si chcete draka postavit,  ZDE  najdete návod.

A něco pro potěchu oka:

 


 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments