Stránky jedné optimistky

Podzim

DUŠIČKYV dušičkový večer
rozžehneme svíčky,
modlíme se tiše
při nich za dušičky.
Poslední již svíce
zvolna dohořívá,
za duše, jichž nikdo,
nikdo nevzpomíná.

První dva listopadové dny patří v našich zemích dvěma podzimním svátkům.

1. listopadu je to katolický svátek k poctě Všech svatých (původně jen mučedníků) Jako den před Dušičkami je dnes zahrnut do svátků Památky zesnulých. Svátek Všech svatých je vzpomínkovou slavností zemřelých, kteří již dosáhli věčné blaženosti.

2. listopadu slavíme Dušičky, ty jsou oproti svátku Všech svatých vzpomínkou na ty, kteří této blaženosti zatím nedošli. Dušičky jsou v pojetí lidové zbožnosti i mezi ateisty spojeny se zvýšenou péčí o hřbitovy a hroby a s hromadnými návštěvami rodin.

V USA je obdobou tohoto svátku Halloween. který však vychází z ryze pohanských pověr.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments