Stránky jedné optimistky

Podzim

HALLOWEEN

Poslední říjnová noc je již tradičně zasvěcena strašidlům a záhrobí a v anglosaských zemích se slaví jako Halloween. Tradice karnevalových masek a svíček v dýních přišla z pohanského Skotska a Irska. Keltové již před třemi tisíci lety uctívali na první listopadový den boha mrtvých Anwinna s obavou, že se mrtví nakrátko vracejí mezi živé. Aby duchové nebloudili na cestě zpět do říše mrtvých svítili jim na cestu lampičkami vydlabanými z kořenové zeleniny. Sami se před záhrobními silami chránili převleky a pomalovanými tvářemi. Když se v novověku tento zvyk rozšířil i do Spojených států, dostal Hallowen nový obsah... 
 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments