Stránky jedné optimistky

Podzim

PODZIMNÍ KVĚTINY

CHRYZANTÉMY

Škoda, že tuto nádhernou květinu má většina lidí u nás spojenu pouze s "dušičkami" a považují ji jen za hřbitovní kvítí. Stejně je tomu i v ostatních zemích s katolickou tradicí.

V zemích protestantských naopak chryzantémy se hřbitovem vůbec nespojují a jsou oblíbené i kolem vánoc.

Zajímavé je také to, že například v Japonsku chryzantému vnímají jako květinu symbolizující dlouhověkost a štěstí. Také v Číně je uctívanou květinou, která vyjadřuje šťastné stáří, podzimní radost a půvab.

ASTRY

Co napsat o astrách ? Přenechám to odborníkovi. Poslyšte co o těchto květinách napsal Karel Čapek ve své knize "Zahradníkův rok" : "... Podzim poznáte to podle toho, že kvetou podzimní astry a podzimní chryzantémy, - tyhle podzimní květy kvetou s obzvláštní silou a hojností; nedělají mnoho cavyků, květ jako květ, ale zato jich je! Pravím vám, že tento rozkvět zralého věku je mocnější a vášnivější než ty neklidné a prchavé hejble mladého jara. Je v tom rozum a důslednost dospělého člověka: když už kvést, tedy důkladně; a mít hodně medu, aby přišly včeličky. Co to je, takový padající list, nad tím bohatým rozkvětem podzimním? Copak nevidíte, že není únavy?"

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments