Stránky jedné optimistky

Podzim

V  ZÁŘÍ


Podzim už platí listím svou útratu.

Je konec láskám, konec nenávistím,

podzim už platí listím a není návratu.


I z tvých očí padá cosi jako list.

Je zpustlý park a zpustlá promenáda

Z tvých očí slza padá a listí z ptačích hnízd.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments