Stránky jedné optimistky

Příběhy, povídky, poezie


                  BÝT  DEŠŤEM

           Moci se jednou tak

           rozplynout zvolna v kráse ...

           Být deštěm, co naráz

           všech věcí dotýká se.

 

               Jitka Badoučková

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments